Radiomerking av sjøørret i Sandebukta

Radiomerking av sjøørret i Sandebukta - Prosjektet Gyrofri

I løpet av den siste drøye uken svømte Pamela, Alvin, Rambo Roy og ca. 20 andre sjøørreter ut i Sandebukta, nå med radiosendere i buken. Fiskene vil fremover kunne gi oss svar på hvor de vandrer og hvilken potensiell fare de er for spredning av gyro. Her følger vi prosjektet med stor intresse! 

Fisket etter ørretene som skulle fanges og merkes, ble gjort av både lokale helter, Flyfishaholics, Team Noroco Flyfishing og andre sportsfiskere både fra Telemark og Akershus.

Robert med sjøørret som skal radiomerket

Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk sto for organiseringen i samarbeid med Akvaplan-Niva og forskere fra NMBU, på vegne av Gyroprosjektet. Forskerne stod for registreringen og radiomerket fiskene. I tillegg bidro også Eivind Berulfsen både med fiske og en hyggelig og interessant videoreportasje.

Fanget fisk ble holdt i keepnet inntil de fikk operert inn hver sin radiosender, og så sluppet ut igjen. I løpet av kort tid vil de første dataene fra lyttebøyer plassert i Oslofjorden avleses. 
Deretter vil lyttebøyene bli utplassert på nytt, og leses av med jevne mellomrom. Prosjektet vil pågå i ca 2 år. 

På Gyroprosjektets hjemmesider, vil det fortløpende bli publisert oppdaterte nyheter vedrørende dette arbeidet. 

Hva man skal gjøre hvis man fanger radiomerket fisk

All merket fisk, er med i en eller annen form for prosjekt. De er merket med ett synlig merke, med kontaktinformasjon og ett unikt ID-nummer som denne fisken er registrert med.
Får du en slik fisk, les av merket og meld fra om ID-nummer og hvor/når fisken er fanget. Fint om også lengden på fisken rapporteres. Dersom det er mulig, sett fisken levende tilbake i sjøen så den kan være med på å gi ytterligere data om den gjenfanges. 

merket-sjoorret
 
Publisert: 11. november 2017 av Kjetil Sandengen - Foto: Øivind Kristoffersen og Roy Ingar Hansen. 
 
Gå til toppen

Norwegian Outdoor Company, Øvre Eikervei 6, 3048 Drammen

Web: Lars Kjetil Sandengen | eCommerce by CubeCart